projekt OP VK

Operační program, Výzkum, vývoj a vzdělání


Naše škola je zapojena do projektu Evropské unie
s názvem "Naše škola" pod reg.č. "CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003196".


OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun zažádala v roce 2012

o finanční podporu z OP VK v hodnotě 450 476 Kč.

Účelem dotace byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách.

K tomu, aby byl naplněn účel dotace, musel příjemce relizovat

klíčové aktivity.

Výstupem projektu je 6 sad vzdělávacích materiálů pro tématickou oblast prvouka,

přírodověda a vlastivěda. Tyto sady jsou vytvořeny v digitální formě

Power - Pointu a jsou uloženy u ředitelky školy.