Základní škola a Mateřská škola Tlustice

projekt OP VK

Operační program, Výzkum, vývoj a vzdělání


Naše škola je zapojena do projektu Evropské unie
s názvem "Naše škola" pod reg.č. "CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003196".


OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun zažádala v roce 2012

o finanční podporu z OP VK v hodnotě 450 476 Kč.

Účelem dotace byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách.

K tomu, aby byl naplněn účel dotace, musel příjemce relizovat

klíčové aktivity.

Výstupem projektu je 6 sad vzdělávacích materiálů pro tématickou oblast prvouka,

přírodověda a vlastivěda. Tyto sady jsou vytvořeny v digitální formě

Power - Pointu a jsou uloženy u ředitelky školy.

 

 

Dnes je: 20.04.2019

Svátek slaví: Marcela

aktuality

KONTROLA ŠKOLNÍ JÍDELNY
více
Platby na účty školy
více
Akce školy
více
Platby a stravné
Vzhledem k opakovaným dotazům uveřejňujeme informace, jak získat přehled o platbách a stravném.
více
KONTROLA ŠKOLNÍ JÍDELNY
více
Důležité
více
Organizace školního roku 2018/2019
více
Seznam žáků I. a II. třídy ZŠ ve šk. roce 2018/2019
více
Seznam dětí přijatých a nepřijatých od šk.r. 2018/2019 k předškolnímu vzdělávání
více
Seznam dětí přijatých od šk. roku 2018/2019 k zákl. vzdělávání
více
Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020
více

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme firmě TPL Czech s.r.o. se sídlem v Hořovicích

za sponzorský dar na mikulášskou nadílku pro děti a žáky naší školy.

 

 

anketa