Základní škola a Mateřská škola Tlustice

projekt OP VK

Operační program, Výzkum, vývoj a vzdělání


Naše škola je zapojena do projektu Evropské unie
s názvem "Naše škola" pod reg.č. "CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003196".


OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun zažádala v roce 2012

o finanční podporu z OP VK v hodnotě 450 476 Kč.

Účelem dotace byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách.

K tomu, aby byl naplněn účel dotace, musel příjemce relizovat

klíčové aktivity.

Výstupem projektu je 6 sad vzdělávacích materiálů pro tématickou oblast prvouka,

přírodověda a vlastivěda. Tyto sady jsou vytvořeny v digitální formě

Power - Pointu a jsou uloženy u ředitelky školy.

 

 

Dnes je: 15.11.2018

Svátek slaví: Leopold

aktuality

POZVÁNKA - MŠ

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 v 15.30h se koná VÁNOČNÍ POSEZENÍ v MŠ.

Zveme Vás na tvořivé odpoledne!

 

 


Provoz MŠ

Z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí MŠ k docházce na dny 29. a 30. 10. 2018  bude /z rozhodnutí ředitele školy/ v době podzimních prázdnin MŠ uzavřena.


Změna jídelníčku
více
Platby a stravné
Vzhledem k opakovaným dotazům uveřejňujeme informace, jak získat přehled o platbách a stravném.
více
Podzimní prázdniny
více
KONTROLA ŠKOLNÍ JÍDELNY
více
Důležité
více
Chybná kalkulace stravného a výše jistiny
více
Organizace 1. školního dne 3.9.2018
více
Organizace školního roku 2018/2019
více
Seznam žáků I. a II. třídy ZŠ ve šk. roce 2018/2019
více
Přeplatek třídního fondu MŠ
Přeplatek z třídního fondu bude vrácen rodičům dětí z MŠ na přelomu srpna a září 2018, po vyrovnání nedoplatků.
více
Seznam dětí přijatých a nepřijatých od šk.r. 2018/2019 k předškolnímu vzdělávání
více
Seznam dětí přijatých od šk. roku 2018/2019 k zákl. vzdělávání
více

anketa