Informace

Provoz MŠ - aktuální

PROVOZ MŠ : 6,30- 16,00 hodin

Provoz MŠ končí v 16,00 hodin -prosíme rodiče, aby respektovali provozní dobu MŠ. Děkujeme.

V prvních třech týdnech docházky do školky (adaptační období) lze dítě vyzvedávat, po domluvě s učitelkami na třídě, již po dopolední svačince (cca od 9,00 hodin) nebo po obědě (od 11,40 Krtečkové, od 12,00 Rákosníčci). Odpoledne lze děti vyzvedávat od 14,30. Děti ze třídy Krtečků budou po svačince přecházet do svodné třídy Včelek (bývalé Amálky). 

Děti se scházejí na třídách (Rákosníčků a Krtečků) do 8, 00 hodin. Ve třídě předškoláků - Včelek do 7: 40 hodin (výchovná činnost bude zahájena přesně v 8,00, protože v 8,15 musí být nejstarší děti již na svačince). Pozdní příchod dítěte oznámí rodiče školce den předem, anebo ten den do 8:00 na tel. 774 703 539 (Krtečkové - 608 815 819) nebo zprávou učitelce na třídě v aplikaci Lyfle.

V 8,00 hodin se budova školy z důvodu bezpečnosti uzamyká!!!!! 

STRAVNÉ - platí se inkasem na účet školní jídelny: 115-7781050247/0100. Objednání a odhlášení stravy se provádí prostřednictvím portálu www.strava.cz nebo mobilní aplikace Strava.cz. Rodiče zodpovídají za objednání a odhlášení stravy. Přihlašovací kódy jsou vám při zahájení docházky do MŠ oznámeny a platí po celou dobu docházky do MŠ a nejsou shodné s kódem dítěte, který obdržíte v každé třídě se značkou dítěte. V tomto školním roce Vám budou přihlašovací údaje zaslány na email.

ŠKOLNÉ - platí se předem na účet školy č: 51-4865650297/0100  a to měsíčně, čtvrtletně, pololetně, nebo celoročně. Částka pro školní rok 2023 - 2024 činí 600,-Kč. Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem neplatí školné. variabilní symbol: XXX111 (XXX ve variabilním symbolu nahraďte kódem Vašeho dítěte, 111 je kód platby školného)

TŘÍDNÍ FOND - vkládá se jednorázová částka od 500 - 1000 Kč (dle účasti na akcích) na účet školy, ze které budou dětem hrazeny akce. Na konci školního roku probíhá konečné vyúčtování. variabilní symbol: XXX122 (XXX ve variabilním symbolu nahraďte kódem Vašeho dítěte, 122 je kód platby školného)

Materiály na AJ - Na třídách Rákosníčků a Včelek probíhá seznamování dětí s cizím jazykem (AJ) metodou WattsEnglish. Materiály (přístup k videím + pracovní sešit) je potřeba dítěti uhradit.  Cena 650 Kč. variabilní symbol: XXX144 (XXX ve variabilním symbolu nahraďte kódem Vašeho dítěte, 144 je kód platby školného)

Plavání - předplaveckého kurzu se v tomto školním roce budou účastnit pouze děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem (tzn. 15 dětí ze třídy Včelek). Kurz je hrazen zpětně, dle aktuálního ceníku plavecké školy a dopravce. variabilní symbol: XXX133 (XXX ve variabilním symbolu nahraďte kódem Vašeho dítěte, 133 je kód platby školného)

CO MÁ MÍT DÍTĚ DO MŠ - pohodlné oblečení do třídy (tepláky, kraťasy, legíny nebo punčocháče; triko; dívky mohou mít lehkou plátěnou sukýnku; bačkory s pevnou patou - ne pantofle ani crocsy (bačkory by si mělo být schopné dítě nazout a vyzout samo); oblečení na ven, které může dítě zamazat a zničit- ne kalhoty s páskem, nebo šlemi; náhradní prádlo do sáčku včetně spodního prádla; podepsaný umělohmotný hrnek s uchem (vhodný do myčky) na pitný režim ve třídě . Na spaní pyžamo - lůžkoviny včetně polštáře poskytne MŠ. Všechny věci řádně podepsané!!! (včetně spodního prádla). Malým slečnám nedoporučujeme džínové sukně, pro jejich nepohodlnost.

Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme dětem na lehátko plyšáky, u kterých jdou odmontovat jednotlivé komponenty (oči, čumák,...); do třídy nedoporučujeme řetízky, náramky, dlouhé náušnice a veškerou bižuterii - korálky, čelenky s ostrým zdobením.

Hračky z domova jsou zakázány (zdroj zbytečných konfliktů) - děkujeme za pochopení.