ŠVP

Stručná charakteristika tříd, rozdělení pedagogů a ŠVP MŠ

V naší mateřské škole jsou tři věkově odlišné třídy. V každé třídě je stanoven maximální počet 15, 20 a 20 dětí.

Třída III, Krtečkové - 15 dětí od 2,5 do 3,5 let.

učitelé: Hana Krýlová, Natálie Matoušová 

 • třída je zaměřena na adaptaci dětí na kolektiv, seznamování s pravidly klidného soužití
 • nácvik samoobslužných dovedností potřebných pro další vzdělávání (oblékání, stolování, práce s materiály)
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky

 

Třída II, Rákosníčkové – děti od 3,5 do 5 let.

učitelé: Mária Ščibranová, Monika Skryjová                                asistentka pedagoga: Simona Bretfeldová

 • prodlužování doby koncentrace na úkol, rozvoj poznávacích schopností a spolupráce s vrstevníky
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • zdokonalování nácviku samoobslužných dovedností

 

Třída I, Včelky – děti od 5 do 6 let, děti s odkladem

učitelé: Romana Reiserová, Daniela Cáceres

 • třída je uzpůsobena potřebám starších dětí s odpovídající náročností úkolů ve všech oblastech
 • příprava předškoláků na vstup do 1.ročníku
 • před plavecká příprava
 • častější výjezdy mimo areál školky za kulturou
 • účast na akcích pořádaných obcí Tlustice 

Paní uklízečky ve školním roce 2023/2024: Krtečkové – paní Eva, Rákosníčkové + Včelky – paní Ludmila

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-svp-ms-c.1-aj.pdf 1335.7 Kb
priloha-svp-ms-c.2.pdf 1861.6 Kb
svp-ms-23-24.pdf 15708.8 Kb