Stravování v MŠ - důležitá informace !

Prosíme zákonné zástupce nově přijatých dětí do MŠ, aby zaslali jistinu ve výši 900 Kč na účet školní jídelny 115-7781050247/0100. Do poznámky uveďte jméno vašeho dítěte. Přihlašovací údaje k portálu strava.cz obdržíte při nástupu do školky během prvního týdne. 

Dětem, které se již u nás stravovaly v předešlém školním roce bude po aktivaci inkasa stržena jistina automaticky. Překontrolujte si prosím nastavení inkasa. Přihlašovací údaje k portálu strava.cz zůstávají pro šk.rok 2019/2020 stejné.

Zákonní zástupci všech dětí MŠ musí vyplnit novou přihlášku ke stravování pro tento školní rok 2019/2020, kterou si lze stáhnout a vytisknout na web. stránkách v sekci školní jídelna (formuláře) a nebo bude volně k odebrání na stolku před vstupem do školní kuchyně.

Děkujeme za spolupráci.

kolektiv MŠ