Výchovný poradce

Výchovný poradce

PaedDr. Karel Mužík

konzultační hodiny:    kdykoliv po telefonní nebo osobní domluvě

                                    dle IVP

                                    viz Metodik prevence rizikového chování - konzulace shodné

 

pracovní náplň:

  1. péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
  2. péče o žáky s výchovnými problémy
  3. další metodická a informační činnost