Výuka

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací plán pro základní školy (ŠVP ZV) byl na základě Opatření MŠMT č.j. - MSMT - 2647/2013 ze dne 29.1. 2013 revidován.

Upravený ŠVP ZV je platný od 1.9. 2017.

 

Ve školním roce 2020/2021 probíhá výuka v 1., 2., 3. a 5. ročníku podle upraveného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Škola pro život“.

 

 I. učebna (1. ročník)             třídní učitelka: Mgr. Barbora Klánová

                                          mob. 720 156 633, email: 

III. učebna ( 2. ročník)           třídní učitelka: Bc. Jitka Mikulová Petříčková

                                            mob. 604 900 702, email: mikulova@zsmstlustice.cz

II. učebna  (3. - 5.ročník)        třídní učitel: PaedDr. Karel Mužík

                                             mob. 731 411 931, email: zs.ms.tlustice@seznam.cz