Výuka

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací plán pro základní školy (ŠVP ZV) byl na základě Opatření MŠMT č.j. - MSMT - 2647/2013 ze dne 29.1. 2013 revidován.

Upravený ŠVP ZV je platný od 1.9. 2017.

 

Ve školním roce 2019/2020 probíhá výuka v 1. - 2. a 4. – 5. ročníku podle upraveného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Škola pro život“.

 

 I. třída  (1. a 2. ročník),   třídní učitelka Bc. Jitka Mikulová Petříčková

                                           tel. 604 900 702, email: mikulova@zsmstlustice.cz

II. třída  (4., 5.ročník),  třídní učitel PaedDr. Karel Mužík

                                           tel. 731 411 931, email: zs.ms.tlustice@seznam.cz