Základní škola a Mateřská škola Tlustice

Akce ZŠ

Akce školy

Pravidelné akce školy ve spolupráci s OÚ Tlustice: VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2x za rok (15. 9. 2018 a 05. 05. 2019), 28.ŘÍJEN (27. 10. 2018), SETKÁNÍ SENIORŮ (03. 11. 2018), VÁNOČNÍ JARMARK (01. 12. 2018), MDŽ (09. 03. 2019), MÁJE (18. 05. 2019)                                                               

Pravidelné akce ve spolupráci s AD Lochovice: VÁNOČNÍ PÁSMO (11. 12. 2018), TŘI KRÁLOVÉ - SBÍRKA (7. a 10. 01. 2019), DEN MATEK (14. 5. 2019)

Pravidelné akce školy: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (05. 12. 2018), VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ (04. 12. 2018), VÁNOČNÍ VÝLET (SVÍČKÁRNA RODAS 07. 12. 2018), VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLE (21.12. 2018), VELIKONOČNÍ VÝLET (11. 04. 2019), EKOCENTRUM, DEN VODY, DEN UČITELŮ, NOC S ANDERSENEM, DEN ZEMĚ, ČARODĚJNICE, DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, DEN DĚTÍ, FOTOGRAFOVÁNÍ - ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU, SLAVNOST K ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A ROZLOUČENÍ S ŽÁKY PÁTÉHO ROČNÍKU                                     

Další akce školy:   POHÁDKOVÝ STATEK (10. 10.2 018), SRDCE PRO LOCHOVICE (19. 10. 2018), TAJEMNÉ SOVY (18. 10. 2018), DIVADLO LETADLO - AUSTRÁLIE (19. 10. 2018), DIVADLO MATÝSEK - ŽIVOT PÍSNIČKY (07. 11. 2018), KYTAROVÝ KONCERT (23. 11. 2018), PŘEDNÁŠKA - ŠIKANA (MPP 3. - 5. ROČNÍK /29.11. 2018), VÝCVIK BRUSLENÍ (18. 12. 2018), DIVADLO LETADLO - V KORUNÁCH STROMŮ (28. 01. 2019), MOŘSKÝ SVĚT PRAHA (12. 02. 2019), PŘÍRODA KOLEM NÁS - environmentální vzdělávací program PENTHEA (21. 02. 2019), MĚSTSKÁ POLICIE - MPP (05. 04. 2019), VELIKONOČNÍ PROGRAM - CÍFKŮV STATEK (11. 04. 2019), VELKÁ CENA HOŘOVIC - HZS (25. 04. 2019), ZVÍŘÁTKOV OLEŠNÁ (KE DNI DĚTÍ),  ZÁMEK A LABYRINTÁRIUM LOUČEŇ (14. 06. 2019), MLÁĎÁTKA - PENTHEA EVVO (20. 06. 2019)

Podrobné informace k jednotlivým akcím školy jsou žákům vlepovány do žákovských knížek.

Fotografie z akcí -  ve složce Fotogalerie.                                                                        

 

 

 

 

Dnes je: 23.07.2019

Svátek slaví: Libor

aktuality

VYÚČTOVÁNÍ TŘ. FONDU 2018 - 2019

PŘEPLATKY TF BUDOU ZASLÁNY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKŮ ZŠ NA JEJICH OSOBNÍ ÚČET. NEDOPLATKY ZASÍLEJTE NA ÚČET ŠKOLY (KÓD TF 222).  PŘEHLED VIZ. PŘÍLOHA VE SLOŽCE TŘÍDNÍ FOND ZŠ. DĚKUJEME.


Poděkování

Děkujeme Vám všem (i jménem Azylového domu sv. Josefa v Lochovicích), kteří jste se během školního roku 2018/2019 podíleli na dobrovolné sbírce oblečení, hraček a dalších potřebných věcí. Tím jste velmi pomohli matkám (otcům) a především jejich dětem v tísni.
Předání probíhalo (probíhá) průběžně.
Přejeme Vám hezké prázdniny a těšíme se na další spolupráci.
       


SANITÁRNÍ DEN - 10.5.2019

   V pátek 10.května 2019 proběhne v ZŠ a MŠ Tlustice SANITÁRNÍ DEN. Z tohoto důvodu bude celá škola uzavřena.ZŠ a MŠ má z důvodu uzavření školy ředitelské volno. Děkujeme za pochopení.


KONTROLA ŠKOLNÍ JÍDELNY
více
Platby na účty školy
více
Akce školy
více
Platby a stravné
Vzhledem k opakovaným dotazům uveřejňujeme informace, jak získat přehled o platbách a stravném.
více
KONTROLA ŠKOLNÍ JÍDELNY
více
Důležité
více
Organizace školního roku 2018/2019
více
Seznam žáků I. a II. třídy ZŠ ve šk. roce 2018/2019
více
Seznam dětí přijatých a nepřijatých od šk.r. 2019/2020 k předškolnímu vzdělávání
více
Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020
více

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme firmě TPL Czech s.r.o. se sídlem v Hořovicích

za sponzorský dar na mikulášskou nadílku pro děti a žáky naší školy.

 

 

anketa