Akce ZŠ

Akce školy

Pravidelné akce školy ve spolupráci s OÚ Tlustice: VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2x za rok (), 28.ŘÍJEN (), SETKÁNÍ SENIORŮ (), VÁNOČNÍ JARMARK ), MDŽ (), MÁJE ()                                                               

Pravidelné akce ve spolupráci s AD Lochovice: VÁNOČNÍ PÁSMO (), TŘI KRÁLOVÉ - SBÍRKA (), DEN MATEK ()

Pravidelné akce školy: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (), VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ (), VÁNOČNÍ VÝLET (), VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLE (), VELIKONOČNÍ VÝLET (), EKOCENTRUM KŘIVOKLÁT (16. 9. 2019), DEN VODY, DEN UČITELŮ, NOC S ANDERSENEM, DEN ZEMĚ, ČARODĚJNICE, DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, DEN DĚTÍ, FOTOGRAFOVÁNÍ - ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU, SLAVNOST K ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A ROZLOUČENÍ S ŽÁKY PÁTÉHO ROČNÍKU                                     

Další akce školy:  

Podrobné informace k jednotlivým akcím školy jsou žákům vlepovány do žákovských knížek.

Fotografie z akcí -  ve složce Fotogalerie.