Akce ZŠ

AKCE ŠKOLY

AKCE VSTUPNÉ / JÍZDNÉ:    BUDE HRAZENO Z TŘÍDNÍHO FONDU

Podrobné informace k jednotlivým akcím školy jsou žákům vlepovány do žákovských knížek + v aplikaci LYFLE.

Foto z akcí -  aplikace LYFLE.