Akce ZŠ

Akce školy

Akce školy ve spolupráci s OÚ Tlustice: VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2x za školní rok (12. 10. 2019 a 25. 4. 2020), 700. let obce Tlustice (30. 05. 2020), SETKÁNÍ SENIORŮ (9. 11. 2019), VÁNOČNÍ JARMARK (30. 11. 2019 )                                                             

Pravidelné akce ve spolupráci s AD Lochovice: VÁNOČNÍ PÁSMO (18.12. 2019), TŘI KRÁLOVÉ  (6. a 7. 1. 2020), DEN MATEK ()

Pravidelné akce školy: EKOCENTRUM (16. 10. 2019), MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (5. 12.2019), VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ (02. 12. 2019), VÁNOČNÍ VÝLET - BETLÉMY KARLŠTEJN (25. 11. 2019), VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLE (19. 12. 2019), VELIKONOČNÍ VÝLET (), DEN VODY, DEN UČITELŮ, BŘEZEN MĚSÍC KNIHY - BESEDA SE SPISOVATELEM (26. 3. 2020), DEN ZEMĚ, ČARODĚJNICE, DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, DEN DĚTÍ, FOTOGRAFOVÁNÍ - ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU, SLAVNOST K ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A ROZLOUČENÍ S ŽÁKY PÁTÉHO ROČNÍKU                                     

Další akce školy:  EKOCENTRUM KŘIVOKLÁT - PROJEKTOVÝ DEN EVVO (16. 09. 2019), DIVADLO LETADLO (30.09.2019), AFRIKA BUBNY (04. 10. 2019), LABE HOŘOVICE - ŠKOLA HROU (11. 10. 2019), MPP POLICIE (16. 10.2019), DIVADLO MATÝSEK - O PYŠNÉ ŽIRAFĚ (12. 11. 2019), MPP - Mgr. K. Ortmanová - ŠIKANA (19. 11. 2019), EVVO VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- včely (9. 12. 2019), DIVADLO - VÁNOČKA (13. 12. 2019), EVVO PENTHEA - SMYSLY ŽIVOČICHŮ (20. 4. 2020) 

Podrobné informace k jednotlivým akcím školy jsou žákům vlepovány do žákovských knížek.

Fotografie z akcí -  ve složce Fotogalerie.