Základní škola a Mateřská škola Tlustice

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce?

16.01.2018 Miloš milos236@centrum.cz

Dobrý den, kdy bude ZŠ a MŠ vracet přeplatky třídního fondu za školní rok 2016/17? Děkuji.

18.10.2017 jaja support@psani-deseti.cz http://www.psani-deseti.cz/

http://www.psani-deseti.cz/ - Naučte se psát všemi deseti. Výuka psaní všemi deseti zdarma a online

15.08.2017 Markéta Hasmanová marketahasmanova@centrum.cz

Tlustice 15.8.2017 K rukám paní ředitelky Mgr. Bc.Zdeňky Patkové, Ph.D. Vážená paní ředitelko na základě nesrovnalostí ve vyúčtování cen stravného za období květen 2017 a červen 2017 žádám o možnost platit obědy i nadále formou příkazu. Nepovažuji za vhodné platbu přes inkaso z důvodu častého řešení přeplatku a nesrovnalostí v uvedeném období. Pro bližší informovanost uvádím, že vyúčtování v měsíci červnu 2017 bylo 1558,-Kč kdy při řešení této vysoké částky dne 14.8.2017 s vedoucí školní jídelny paní Brejníkovou bylo uvedeno, že chyba je na straně paní účetní a špatného propojení programů v počítači. Po odstranění údajné chyby bylo ještě týž den vyúčtování za období červen 2017 sníženo na částku 775,-Kč. Opravdu nemalý rozdíl. V minulosti k žádnému podobnému problému ze strany vedoucí školní jídelny ani paní účetní nedošlo a nebylo nutné zjišťovat, kdo odpovídá za vyúčtování odebraných obědů a jejich platbu, proto se s žádostí obracím na vás. Na základě pro mě nově získaných informací od vedoucí školní jídelny paní Brejníkové, žádám o kontakt na zodpovědnou osobu odpovídající za vyúčtování stravného. Nikde na internetu jsem nenašla změnu, ani informaci, že by tuto funkci zastávala paní účetní, nebo někdo nový. A zároveň žádám o informaci k vrácení přeplatku za stravné za uvedené období květen a červen 2017. Předem děkuji za vyřízení žádosti a za vaši odpověď Hasmanová Markéta


Dnes je: 17.08.2018

Svátek slaví: Petra

aktuality

Přeplatek třídního fondu MŠ
Přeplatek z třídního fondu bude vrácen rodičům dětí z MŠ na přelomu srpna a září 2018, po vyrovnání nedoplatků.
více
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
více
Výsledek konkurzního řízení a jmenování do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Tlustice
více
Seznam dětí přijatých a nepřijatých od šk.r. 20182019 k předškolnímu vzdělávání
více
Seznam dětí přijatých od šk. roku 2018/2019 k zákl. vzdělávání
více
DŮLEŽITÉ INFORMACE ZE ŠJ
více
PLATBA STRAVNÉHO ŘÍJEN 2017
Jelikož není zatím udělaná uzávěrka za měsíc říjen a listopad z důvodu chybné evidence stravy a řešení reklamací, nebyla z Vašeho účtu stržena platba inkasem za měsíc říjen v daném období mezi 25.-30. listopadem. Jakmile bude uzávěrka hotová, předpoklad je příští týden, dostane paní účetní podklady pro inkaso. Pokud nebude možné inkaso z účtu strhnout, ať z důvodu nízkého zůstatku, nastavení v bance atd., budete vyzváni k úhradě stravného za měsíc říjen mimořádně platbou. Děkuji Pokorná (vedoucí školní jídelny)
více
Pozor změna objednávání!
Od 1.12.2017 pro všechny strávníky strava automaticky objednaná. Odhlášení a změny provádět pouze na stránkách www.strava.cz do 11 hodin předchozího pracovního dne.
více
změny ve ŠJ od 1.12.2017
Změny v ŠJ platné od 1.12.2017 jsou popsány ve ŠŘ ZŠ a ŠŘ MŠ. Zákonní zástupci byli s těmito změnami seznámeni na TS dne 13.11.2017.
více
Vánoční jarmark
den: 2.12.2017 čas: 14:00 - 16:00 místo: školní zahrada
více
STRAVOVÁNÍ - SENIOŘI
1. Přihláškou ke stravování se senior zavazuje platit a odebírat stravu každý pracovní den. 2. Odhlášení stravy je možné pouze vyplněním týdenního jídelníčku s jasným označením NE u konkrétního dne. Jídelní lístek je nutné označit jménem, příjmením, datem a podpisem. Podání vyplněného jídelního lístku je nutné doručit do rukou vedoucí školní jídelny, nejpozději do pátku 11 hod. předchozího týdne, na který je strava odhlašována. V případě nepřítomnosti vedoucí školní jídelny je možné předat odhlášení stravy do rukou vedoucí kuchařky. 3. Změnu lze provést pouze formulářem - změna objednávky, který je k dispozici u školní kuchyně nebo u vedoucí školní jídelny. Tento formulář je nutné odevzdat nejpozději do 11 hod. předchozího dne, kdy má být změna provedena, do rukou vedoucí školní jídelny. V případě nepřítomnosti vedoucí školní jídelny je možné předat odhlášení stravy do rukou vedoucí kuchařky. 4. Neodhlášený či neodebraný oběd propadá a není za něj náhrada. 5. Jídelní lístek na další týden bude k dispozici nejpozději vždy ve středu v 11 hod., bude uveřejněný na webových stránkách školy a na informační tabuli vedle školní kuchyně. Každý senior při výdeji stravy obdrží dva jídelní lístky. Jeden lístek je pro osobní potřebu a vyplnění druhého jídelního lístku slouží k odhlášení stravy na následující týden. 6. Termín odběru stravy do jídlonosičů je stanoven na 11:00-11:20 hod. Tento termín je nutné dodržovat 7. Rozvoz obědů od 11:10 hod. V případě nemoci správce školy, bude rozvoz obědů pro seniory od 12:30 hod. 8. Senior je povinen přinést vlastní jídlonosič v čistém, nepoškozeném stavu a dostatečném množství. 9. Strava v jídlonosičích je určena k okamžité spotřebě. 10. Cena obědů 55,- Kč. 11. Platba stravného bude probíhal v hotovosti do 15. kalendářního dne následujícího měsíce. 12. Z důvodu neplacení nebo nedodržování daných pravidel bude senior ze stravování vyloučen. 13. Při ukončení stravování je senior povinen se ze stavování odhlásit u vedoucí školní jídelny a vyrovnat všechny případné nedoplatky. vedoucí školní jídelny Jitka Pokorná tel. +420 608 815 819 pracovní doba 7:30-11:30 hod.
více
schůzka pro seniory dne 3.11.
Dne 3.11. 2017 proběhne informační schůzka ohledně stravování pro seniory. místo: ŠD čas: 3.11. 2017 v 10.45 h
více
Důležité
Vážení klienti, žádáme Vás, abyste si v měsíci listopadu stravu přihlásili/odhlásili. Prosím,abyste prováděli kontrolu objednávky stravy denně. Děkujeme za spolupráci, škola
více
změna jídelníčku
více

anketa