Informace

Stravování v MŠ od 1. 9. 2023

Stravování v MŠ od 1.9. 2023

Vážení rodiče,

věnujte pozornost aktualizovanému Vnitřnímu řádu školní jídelny, naleznete zde užitečné informace, např. způsob fungování školní jídelny,  podrobný návod na založení všeho potřebného k odběru stravy; ceny stravného, atd..

  1. Prosíme zákonné zástupce nově přijatých dětí do MŠ, aby zaslali jistinu ve výši 900 Kč na účet školní jídelny 115-7781050247/0100. Do poznámky uveďte jméno vašeho dítěte. Dětem, které se již u nás stravovaly v předešlém školním roce bude jistina převedena automaticky do nového školního roku. Překontrolujte si prosím nastavení inkasa.
  2. VŠEM DĚTEM MŠ BUDE OD 1. 9. 2023 ZAJIŠTĚNA STRAVA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Odhlášování stravy u nově příchozích dětí se bude v prvních dnech provádět dle aktuální docházky. Rodiče dětí, které pokračují v docházce si stravu v systému STRAVA.CZ odhlašování provádějí sami.
  3. Přihlašovací údaje k portálu strava.cz zůstávají pro šk.rok 2023/2024 stejné.
  4. Přihlašovací údaje pro nové děti k portálu strava.cz vám školka zašle na Váš e-mail. Na začátku stravování (pouze nově přijaté děti) musíte přinést potvrzený souhlas k inkasu /www/skolatlustice/fs/wrs3grafika/potvrzeni-inkaso-21-22.docx, kde  strávník či zákonný zástupce svým podpisem dává souhlas se srážkou stravného ze svého bankovního účtu. Inkaso se provádí 15.-20. dne následujícího měsíce po odebrání stravy na účet školy č. 115-7781050247/0100. Jako variabilní symbol je uvedeno evidenční číslo (shodné s var. symbolem na přihlašovacích údajích).
  5. Zákonní zástupci nově přijatých dětí MŠ musí vyplnit přihlášku ke stravování pro tento školní rok 2023/2024 /www/skolatlustice/fs/wrs3grafika/prihlaska-stravne-21-22.docx.
  6. Již vytištěné přihlášky ke stravování a formuláře k založení inkasa budou taktéž volně k odebrání na stolečku v přízemí u kuchyně nebo šatnách tříd.
  7. V příloze je návod na přihlášení na portálu  www.strava.cz

Děkujeme za spolupráci.

kolektiv MŠ