Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2024/2025 se koná od 1. dubna do 30. dubna 2024.

Zápis bude probíhat v těchto dnech:

čtvrtek 18. 4.2024 od 16,00 do 18,00 hodin

čtvrtek 25. 4. 2024 od 16,00 do 18,00 hodin

 

V případě nevyhovujících termínů, je možné předání dokumentů řediteli školy těmito způsoby:

1) vhodit do poštovní schránky školy (ve všední dny od 9,00 do 12,00 hod)

2) zaslat Českou poštou

3) zaslat naskenované a podepsané dokumenty na email školy zs.ms.tlustice@seznam.cz

4) telefonicky si s ředitelem školy dohodnout návštěvu a zápis v jiný den

 

Potřebné formuláře najdete na webových stránkách školy www.zsmstlustice.cz

  • Žádost o přijetí (s přiloženou kopií, popř. skenem rodného listu dítěte)
  • Žádost o odklad – pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem. Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odklad povinné školní docházky

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

K zápisu přinést:

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky 
  2. Doporučení ze školského poradenského zařízení (pokud jej už budete mít)
  3. Doporučení od lékaře


Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-do-zs-24.doc 46.1 Kb
zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky-23-24560072475389775876.doc 30.2 Kb
zapisni-list-zs-21-6-.docx 28.3 Kb