Výuka

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Ve školním roce 2019 /2020 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu

pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „ Rákosníček s Amálkou školičkou nás provedou ". 

Od školního roku 2014/2015 doplňuje mateřská škola na základě Národního plánu výuky cizích  jazyků a zájmu zákonných zástupců hlavní vzdělávací nabídku o dílčí specificky zaměřený program seznamování dětí se základy anglického jazyka. Tento program vychází z metodických přístupů uvedených v Průvodci metodou výuky cizího jazyka v mateřské škole (VÚP Praha 2005, ISBN 80-87000-06-4) a je zpracován v samostatné příloze č.1 k ŠVP PV. Cílem projektu je naučit děti přirozeným a vhodným způsobem poslouchat a vnímat cizí jazyk a připravit je na výuku cizího jazyka na ZŠ, kde program pokračuje v 1. a 2. ročníku. 

 

učitelky v MŠ : Daniela Cáceres

                           Tereza Kodetová

​                           Ladislava Pavlicová

                           Romana Reiserová

                           Barbora Klánová - AP