Základní škola a Mateřská škola Tlustice

Výuka

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Ve školním roce 2018 /2019 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu

pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „ Školka hrou aneb poznáváme svět ". 

Od školního roku 2014/2015 doplňuje mateřská škola na základě Národního plánu výuky cizích  jazyků a zájmu zákonných zástupců hlavní vzdělávací nabídku o dílčí specificky zaměřený program seznamování dětí se základy anglického jazyka. Tento program vychází z metodických přístupů uvedených v Průvodci metodou výuky cizího jazyka v mateřské škole (VÚP Praha 2005, ISBN 80-87000-06-4) a je zpracován v samostatné příloze č.1 k ŠVP PV. Cílem projektu je naučit děti přirozeným a vhodným způsobem poslouchat a vnímat cizí jazyk a připravit je na výuku cizího jazyka na ZŠ, kde program pokračuje v 1. a 2. ročníku. 

 

učitelky v MŠ : Daniela Cáceres

                           Tereza Kodetová

​                           Jitka Jíňová

                           Romana Reiserová

                           Nikola Čepeláková - AP

 

 

 

 

Dnes je: 20.06.2019

Svátek slaví: Květa

aktuality

Zahradní slavnost - pozvání

V pátek 21. 6. 2019 od 16. 00 hod.( areál školní zahrady) se uskuteční rozloučení s žáky pátého ročníku a předškoláky MŠ. Program: vystoupení žáků ZŠ, dětí MŠ, VŠCHT.Občerstvení zajištěno.

Všichni jste srdečně zváni.


Poděkování

Děkujeme Vám všem (i jménem Azylového domu sv. Josefa v Lochovicích), kteří jste se během školního roku 2018/2019 podíleli na dobrovolné sbírce oblečení, hraček a dalších potřebných věcí. Tím jste velmi pomohli matkám (otcům) a především jejich dětem v tísni.
Předání probíhalo (probíhá) průběžně.
Přejeme Vám hezké prázdniny a těšíme se na další spolupráci.
       


SANITÁRNÍ DEN - 10.5.2019

   V pátek 10.května 2019 proběhne v ZŠ a MŠ Tlustice SANITÁRNÍ DEN. Z tohoto důvodu bude celá škola uzavřena.ZŠ a MŠ má z důvodu uzavření školy ředitelské volno. Děkujeme za pochopení.


KONTROLA ŠKOLNÍ JÍDELNY
více
Platby na účty školy
více
Akce školy
více
Platby a stravné
Vzhledem k opakovaným dotazům uveřejňujeme informace, jak získat přehled o platbách a stravném.
více
KONTROLA ŠKOLNÍ JÍDELNY
více
Důležité
více
Organizace školního roku 2018/2019
více
Seznam žáků I. a II. třídy ZŠ ve šk. roce 2018/2019
více
Seznam dětí přijatých a nepřijatých od šk.r. 2019/2020 k předškolnímu vzdělávání
více
Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020
více

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme firmě TPL Czech s.r.o. se sídlem v Hořovicích

za sponzorský dar na mikulášskou nadílku pro děti a žáky naší školy.

 

 

anketa