Každoroční akce MŠ

Roční plán školních a mimoškolních aktivit

Seznam plánovaných školních a mimoškolních aktivit MŠ

Zahájení školního roku

Předplavecká výuka ( viz organizace vzdělávání v ŠVP )

Vítání občánků

Účast na dni IZS – letiště Tlustice

Návštěva divadel a kulturních akcí ( viz organizace vzdělávání v ŠVP )

Sběr kaštanů a žaludů

Sběr papíru

Divadlo v MŠ

Vystoupení pro důchodce

Mikulášská nadílka v M

Vánoční jarmark

Vánoční besídka

Péče o zvěř

Divadlo v MŠ

Zvířátka ve škole "Příroda kolem nás"

Vystoupení na oslavě MDŽ

Besedy ( policie, IZS )

Velikonoční vyrábění

Pálení čarodějnic

Oslava dne matek

Zápis dětí do MŠ

Oslava MDD

Společný výlet za zvířátky

Rozloučení s předškoláky