Základní škola a Mateřská škola Tlustice

ZŠ a MŠ Tlustice

Základní škola

ZŠ a MŠ TlusticePatříme mezi malé školy. Základní škola je málotřídní školou rodinného typu, nachází se v obci s 800 obyvateli. V současné době je organizována jako dvoutřídní škola prvního stupně s pěti ročníky. Součástí školy je školní jídelna a školní družina a je integrována s mateřskou školou.

Celý školní areál je oplocen a leží v sousedství nové části obce. Východ ze školy je situován mimo hlavní komunikaci.  K budově náleží školní zahrada s asfaltovým hřištěm, průlezkami a stolem na stolní tenis. Škola má vlastní kuchyni s jídelnou, která zajišťuje obědy, svačiny a pitný režim. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu.

ERBNaše málotřídní škola umožňuje vytvářet rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům, vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, k samostatnosti. Dáváme dětem dostatek podnětů k tvořivosti a snaze po získávání dalších dovedností a vědomostí s důrazem na jejich uplatnění v životě. Vedeme žáky k citlivému vztahu k přírodě s chápáním ekologických a environmentálních principů. Vzhledem k menšímu počtu dětí můžeme lépe využívat komunikační a informační technologie a výukové programy. Vytváříme základy pro schopnosti řešit situace běžného života, pro toleranci, sebehodnocení, odpovědnost. Integrujeme i děti s menšími výukovými obtížemi.

 

Mateřská škola

ZŠ a MŠ TlusticeMš TlusticeMateřská škola je organizována jako dvoutřídní. Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání umožňují vyváženost vzdělávacích činností, her dětí a odpočinku. Třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami k činnostem výtvarným, hudebním, pracovním i literárním. Místnosti jsou přiměřeně prostorné a nábytek v nich umožňuje bezpečný a volný pohyb. Hračky jsou na dosah a viditelné k volnému výběru dětí. Sociální zařízení je nové a splňuje hygienické požadavky. Okolí školy tvoří rozlehlá zahrada s hřištěm, pískovištěm a průlezkami.

 

Dnes je: 25.09.2016

Svátek slaví: Zlata

aktuality

Rozhodnutí o přijetí žáka do ŠD

v sekci ŠD - příloha


Seznam přijatých dětí do ŠD

k nahlédnutí v sekci ŠD.


Provoz ŠD

2. 9. 2016 - ŠD zajištěn dohled

od 5. 9. 2016 - Provoz ŠD pro přijaté žáky


Inzerát

ŠJ přijme od 1. 9. 2016 pomocnou sílu do kuchyně na částečný úvazek. Zájemci kontaktujte ředitelku školy na tel. 731 411 931 nebo na zs.ms.tlustice@seznam.cz


Termín opravných zkoušek

vyhlášen na 29. 8. 2016 - viz ZŠ - Opravné zkoušky


INZERÁT

ZŠ a MŠ Tlustice přijme od 9/2016 osobu na pozici školník/školnice. Úvazek 0,5 (20 h týdně). Zájemci se hlašte na 731 411 931


Přijímací řízení na gymnázium

info v sekci  ZŠ Informace


Velikonoční jarmark

sobota 19. 3. 2016 14,00-15,00 hodin


Nabídka kroužků na 2. pol.

najdete v sekci ZŠ - kroužky.


Zápis do 1. třídy ZŠ

v sekci Základní škola - zápis.


Akce ŠD

4.12.2015 podrobnosti v sekci ŠD


Vánoční vystoupení dětí ZŠ a MŠ

dne 12. 12. 2015 ve 14,30 hodin v rámci Vánočního jarmarku na návsi obce Tlustice.


TELEFONY

Nově se dovoláte do 774 703 539 Průšová Jiřina,

ŠD 774 408 380 Zavadová Barbora


INZERÁT

MŠ přijme kvalifikovanou učitelku (nejlépe na mateřské dovolené, nebo důchodkyni), která by mohla během roku v případě potřeby zastoupit chybějící pedagogy. Zájemci se hlaste na tel: 774 080 435 Průšová Jiřina ved. MŠ.


Přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání - zápis do MŠ

se uskuteční v úterý 3. 5. 2016 od 11,00 - 13,00 hodin. Podrobnosti v sekci MŠ Zápis.

anketa