Základní škola a Mateřská škola Tlustice

ZŠ a MŠ Tlustice

Základní škola

ZŠ a MŠ TlusticePatříme mezi malé školy. Základní škola je málotřídní školou rodinného typu, nachází se v obci s 800 obyvateli. V současné době je organizována jako dvoutřídní škola prvního stupně s pěti ročníky. Součástí školy je školní jídelna a školní družina a je integrována s mateřskou školou.

Celý školní areál je oplocen a leží v sousedství nové části obce. Východ ze školy je situován mimo hlavní komunikaci.  K budově náleží školní zahrada s asfaltovým hřištěm, průlezkami a stolem na stolní tenis. Škola má vlastní kuchyni s jídelnou, která zajišťuje obědy, svačiny a pitný režim. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu.

ERBNaše málotřídní škola umožňuje vytvářet rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům, vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, k samostatnosti. Dáváme dětem dostatek podnětů k tvořivosti a snaze po získávání dalších dovedností a vědomostí s důrazem na jejich uplatnění v životě. Vedeme žáky k citlivému vztahu k přírodě s chápáním ekologických a environmentálních principů. Vzhledem k menšímu počtu dětí můžeme lépe využívat komunikační a informační technologie a výukové programy. Vytváříme základy pro schopnosti řešit situace běžného života, pro toleranci, sebehodnocení, odpovědnost. Integrujeme i děti s menšími výukovými obtížemi.

 

Mateřská škola

ZŠ a MŠ TlusticeMš TlusticeMateřská škola je organizována jako dvoutřídní. Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání umožňují vyváženost vzdělávacích činností, her dětí a odpočinku. Třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami k činnostem výtvarným, hudebním, pracovním i literárním. Místnosti jsou přiměřeně prostorné a nábytek v nich umožňuje bezpečný a volný pohyb. Hračky jsou na dosah a viditelné k volnému výběru dětí. Sociální zařízení je nové a splňuje hygienické požadavky. Okolí školy tvoří rozlehlá zahrada s hřištěm, pískovištěm a průlezkami.

 

Dnes je: 19.08.2017

Svátek slaví: Ludvík

aktuality

Žádáme rodiče, aby si z důvodu přechodu placení stravného na jiný systém, zřídili u své banky inkasní platbu (viz sekce ŠJ - způsob platby). Děkujeme


Ředitelské volno

Z důvodu odstávky el. energie vyhlašuje ředitelka školy na čtvrtek 22. 6. 2017 ředitelské volno (viz příloha v sekci ZŠ - Informace pro rodiče)


Organizace dne 30. 6. 2017 v sekci ZŠ - informace rodičům


Info schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ od 1. 9. 2017

se uskuteční ve středu 21. 6. 2017 od 16,00 hodin v MŠ. Program: Seznámení s organizací a chodem MŠ. Prosíme přijďte bez dětí.


Výsledky zápisu do MŠ

v sekci MŠ Zápis


Aktualizace TF

Třídní fondy v jednotlivých sekcích jsou aktualizovány. Prosíme o kontrolu zůstatků, popřípadě doplnit o nějakou částu - třída Amálky se zúčastní do konce roku ještě několika akcí. Děkujeme.


Kontakt do ŠJ

Od 1. 5. 2017 je možné se dovolat do ŠJ pouze na telefon 313 109 995. Děkujeme za pochopení.


ZMĚNY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

jsou uvedeny v sekci MŠ - zápis do mš- předškolní vzdělávání.


Info o školní připravenosti dětí

v sekcích ZŠ a MŠ - podmenu Školní připravenost.


Logopedická prevence

více v sekci MŠ a v sekci ZŠ.


Platba stravy přes inkaso se spustí od září 2017. Více info v sekci  ŠJ - způsob platby

anketa